Оймсны хэмжээ

Англи улсад хүний оймсны размер нь гуталныхтайн адил байдаг жишээ нь 9 резмерийн оймс өмсдөг хүн нь 8-10 размерийн оймс өмсөнө гэсэн үг юм. Дэлхийн зарим нэг хэсэгт гуталны размер нь хамаагүй юм. Жишээ нь АНУ-д хүний хөлны хэмжээнээс шалтгаалдаг гуталны размер биш юм.оймсны урт нь шагай болон гуяны хэсэг хүртэл гээд янз бүр байдаг.Ихэнх спортонд ямар нэгэн төрлийн оймс хэрэг болдог юм. Оймсыг ихэвчлэн бэртэл гэмтлээс хамгаалах гэж өмсдөг. Жишээ нь хөл бөмбөгт өмсдөг оймснууд зүлэнд түлэгдэхээс хамгаалдаг.